آموزه توحید در معارف اهل بیت علیهم السلام

توحید برترین گوهر و نخستین رکن در معرفت دینی است. انبیاء الهی همه دعوت کننده به سوی توحید، معرفت خداوند بی همتا و به کنار نهادن شرک بوده اند. با وجود آنکه اصل توحید و پذیرش وجود یگانه خالق متعال بسیار روشن و بدیهی است و براهین متعددی بر آن اقامه شده است، اما مباحث […]

آموزه توحید در معارف اهل بیت علیهم السلام بیشتر بخوانید »