آموزه توحید در معارف اهل بیت علیهم السلام

توحید برترین گوهر و نخستین رکن در معرفت دینی است. انبیاء الهی همه دعوت کننده به سوی توحید، معرفت خداوند بی همتا و به کنار نهادن شرک بوده اند. با وجود آنکه اصل توحید و پذیرش وجود یگانه خالق متعال بسیار روشن و بدیهی است و براهین متعددی بر آن اقامه شده است، اما مباحث توحید و معرفت الهی دارای مراتب بسیار عمیق تر و دقیق تری است که جز از طریق رجوع به تعالیم انبیاء و اولیاء الهی قابل دستیابی نیست.

در دوره حاضر، استاد سبحانی مهم ترین و مسائل توحید، اسماء و صفات و افعال الهی را با استمداد از قرآن و حدیث تبیین نموده اند.

 

اثبات منابع معرفتی توحید۱۹

 

درس۱.۱

درس اول_منابع معرفت توحیدی

درس۱.۲

درس دوم_امکان شناخت عقلی خداوند

درس۱.۳

درس سوم_معرفت عقلی و معرفت فطری خداوند(۱)

درس۱.۴

درس چهارم_معرفت عقلی و معرفت فطری خداوند(۲)

درس۱.۵

درس پنجم_اسماء و صفات(مباحث مقدمات)

درس۱.۶

درس ششم-وجود شناسی صفات الهی

درس۱.۷

درس هفتم_معنا شناسی صفات الهی(مدخل اسماء و صفات دانشنامه امام علی علیه السلام)

درس۱.۸

درس هشتم_معرفت الله در میانه تعطیل و تشبیه

درس۱.۹

درس نهم_شیوه اطلاق اسماء بر خداوند

درس۱.۱۰

درس دهم-نظریه تعبیر و شیوه سلبی و فعلی در توصیف خداوند

درس۱.۱۱

درس یازدهم_اراده و مشیت

درس۱.۱۲

درس دوازدهم_شمول اراده الهی و مراتب فعل حق تعالی

درس۱.۱۳

درس سیزدهم_آموزه بداء

درس۱.۱۴

درس چهاردهم-آموزه امر بین الامرین(۱)

درس۱.۱۵

درس پانزدهم_آموزه امر بین الامرین(۲)

درس۱.۱۶

درس شانزدهم_امر بین الامرین(۳)

درس۱.۱۷

درس هفدهم_مبانی جبر و تفویض و نقد آن از منظر نظریه امر بین الامرین

درس۱.۱۸

درس هجدهم_توفیق و خذلان(۱)

درس۱.۱۹

درس نوزدهم_توفیق و خذلان(۲)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *