شرح تجرید الاعتقاد (کشف المراد)

کَشفُ المُراد فی شَرحِ تَجریدِ الاِعتِقاد از کتاب‌های کلامی شیعه، اثر علامه حلی به زبان عربی. این کتاب را نخستین و بهترین شرح بر کتاب تجریدالاعتقاد، نوشته خواجه نصیرالدین طوسی می‌دانند. کشف‌المراد از مباحث فلسفی، همچون وجود و ماهیت آغاز می‌شود و سپس دوره‌ای از اصول عقاید مذهب امامیه را از توحید تا معاد بیان می‌کند.

 

این کتاب جزو متون درسی حوزه‌های علمیه است و شرح‌ها و حاشیه‌های بسیاری بر آن نوشته شده است.

کشف‌المراد هم از مباحث فلسفی محض، همچون وجود و عدم و ماهیت بحث کرده و هم دوره‌ای از مباحث کلامی را از توحید تا معاد مطرح کرده است. این کتاب از شش بخش تشکیل شده که هریک «مقصد» نام گرفته‌اند. برخی از بخش‌ها از چند فصل تشکیل شده و ذیل هریک مسائل مختلفی مطرح شده است:

  1. امور عامه: شامل سه فصل: وجود و عدم، ماهیت و لواحق آن، علت و معلول.
  2. جواهر و اعراض: شامل پنج فصل: جواهر، اجسام، سایر احکام اجسام، جواهر مجرد، اَعراض.
  3. اثبات آفریدگار: شامل سه فصل: وجود خدا، صفات خدا، افعال خدا.
  4. نبوت: در این بخش، هفت مسئله درباره نبوت مطرح شده است؛ ازجمله: ضرورت بعثت، ضرورت عصمت، راه شناخت صدق پیامبر و نبوت حضرت محمد(ص).
  5. امامت: در این بخش، نُه مسئله بیان شده است؛ مانند وجوب نصب امام بر خدا، ضرورت عصمت امام، ضرورت افضل‌بودن امام، ضرورت وجود نص بر امام، امامت بلافصل علی بن ابی‌طالب بعد از پیامبر(ص)، افضل‌بودن امام علی(ع) از دیگر صحابه و امامت سایر امامان دوازده‌گانه.
  6. معاد: این بخش شامل شانزده مسئله است که برخی عبارت‌اند از: امکان آخرت، معاد جسمانی، احباط و تکفیر، شفاعت، توبه و عذاب قبر.

توحید

 

درس۱.۱

درس اول_مقدمه

 

درس۱.۲

درس دوم _فی اثبات صانع تعالی و صفاته و آثاره

 

درس۱.۳

درس سوم_بررسی برهان حدوث و قدم

 

درس۱.۴

درس چهارم_بررسی برهان وجوب امکان

درس۱.۵

درس پنجم_برهان امکان و وجوب در دوره میانه(قبل از خواجه طوسی و مدرسه حله)

 

درس۱.۶

درس ششم_صفت قدرت

 

درس۱.۷

درس هفتم_بررسی شبهات در استدلال اثبات قدرت

 

درس۱.۸

درس هشتم_آیا قدرت مطلق است یا مقید به موارد خاصی است؟

 

درس۱.۹

درس نهم_اثبات قدرت(پاسخ به موارد و مصادیق)

درس۱.۱۰

درس دهم_قدرت و اراده در بین متکلمان و فیلسوفان

 

درس۱.۱۱

درس یازدهم_صفت علم

 

درس۱.۱۲

درس دوازدهم_اثبات علم

 

درس۱.۱۳

درس سیزدهم_بررسی دلایل اثبات علم

 

درس۱.۱۴

درس چهاردهم_شبهات علم الهی

 

درس۱.۱۵

درس پانزدهم_صفت حیات

 

درس۱.۱۶

درس شانزدهم_صفت اراده

 

درس۱.۱۷

درس هفدهم_صفات سمیع و بصیر

 

درس۱.۱۸

درس هجدهم_صفت تکلم صفت صدق

 

درس۱.۱۹

درس نوزدهم_صفات سلبی(نفی مثل)

درس۱.۲۰

درس بیستم_صفات سلبی(نفی ضد)

 

درس۱.۲۱

درس بیست و یکم_صفات سلبی(نفی جهت)

 

درس۱.۲۲

درس بیست و دوم_(نفی الم و لذت)

درس۱.۲۳

درس بیست و سوم_صفات سلبی (عدم رویت خداوند)

 

درس۱.۲۴

درس بیست و چهارم-آیا تحقق رویت خداوند جایز است؟

 

درس۱.۲۵

درس بیست و پنجم_صفات ایجابی(جود)

درس۱.۲۶

درس بیست و ششم_حسن و قبح عقلی

 

درس۱.۲۷

درس بیست و هفتم_ادله طرفین(معتزله و اشاعره)در اثبات عقلی حسن وقبح

 

درس۱.۲۸

درس بیست و هشتم_اثبات ذاتی و عقلی حسن و قبح(نظر اشاعره)

 

درس۱.۲۹

درس بیست و نهم_آیا خداوند نسبت به افعال قبیح و نسبت به افعال حسن قادر و مختار هست؟

 

درس۱.۳۰

درس سی ام_اراده خداوند نسبت به افعال بندگان

 

درس۱.۳۱

درس سی و یکم_نسبت فعل انسان با فعل خداوند

 

درس۱.۳۲

درس سی و دوم-جبر و اختیار

 

درس۱.۳۳

درس سی و سوم_استدلال اشاعره بر اثبات عدم فاعلیت انسان

 

درس۱.۳۴

درس سی و چهارم_دلیل سمعی و نقلی در قول جبریه

درس۱.۳۵

درس سی و پنجم_فعل متولد

 

درس۱.۳۶

درس سی و ششم_قضا و قدر

 

درس۱.۳۷

درس سی و هفتم_هدایت و ضلالت

 

درس۱.۳۸

درس سی و هشتم_حسن تکلیف

 

درس۱.۳۹

درس سی و نهم_ تکلیف واجب است یا مصلحت قابل ترک

 

درس۱.۴۰

درس چهلم_وجوب شریعت آوری

 

درس۱.۴۱

درس چهل و یکم-وجوب و شرایط حسن تکلیف

 

درس۱.۴۲

درس چهل و دوم_قاعده لطف

 

درس۱.۴۳

درس چهل و سوم_وجوب لطف

درس۱.۴۴

درس چهل و چهارم_احکام لطف

 

درس۱.۴۵

درس چهل و پنجم_مصادیق قاعده لطف

 

درس۱.۴۶

درس چهل و ششم_شر و الم

 

درس۱.۴۷

درس چهل و هفتم_نظر فیلسوفان و متکلمان در شرور

 

درس۱.۴۸

درس چهل و هشتم_مصادیق شرور

 

درس۱.۴۹

درس چهل و نهم_احکام عوض ۱

درس۱.۵۰

درس پنجاهم_احکام عوض۲

 

درس۱.۵۱

درس پنجاه و یکم_مصادیق عوض

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *